Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το StubHub δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχει εξηγήσεις σχετικά με την από μέρους μας συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, διατήρηση και προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η επισήμανση απορρήτου ισχύει για οποιονδήποτε ιστότοπο, εφαρμογή, υπηρεσία ή εργαλείο StubHub (συλλογικά "Υπηρεσίες") όπου αναφέρεται η παρούσα επισήμανση απορρήτου, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης ή χρήσης από εσάς, μεταξύ άλλων μέσω κινητών συσκευών.

Η παρούσα επισήμανση επίσης ισχύει για την παροχή των υπηρεσιών StubHub μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου, εφαρμογής, υπηρεσίας ή εργαλείου συνεργάτη του StubHub όπου αναφέρεται η εν λόγω επισήμανση ή/και όπου ενδέχεται να δημοσιεύονται ή να διαφημίζονται καταχωρίσεις σας και το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας επισήμανσης απορρήτου.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα σημείωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή αναρτώντας την τροποποιημένη έκδοση στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιημένης έκδοσης. Θα ανακοινώσουμε τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα επισήμανση απορρήτου μέσω της Υπηρεσίας ή μέσω email.

Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγουμε

Τι είναι τα Προσωπικά Στοιχεία;

Τα Προσωπικά Στοιχεία είναι πληροφορίες που σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Ως φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει αναγνωριστικού στοιχείου, όπως ονόματος, αριθμού ταυτότητας, δεδομένων τοποθεσίας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη.

Δεν θεωρούμε ότι στα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνονται πληροφορίες που έχουν υποβληθεί ανωνυμοποιημένα ή συγκεντρωτικά, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς και τυχόν συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν: χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, εγγράφεστε για να αποκτήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα μας ή εγγράφεστε για να αποκτήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα ενός εκ των συνεργατών μας όπου παρέχουμε υπηρεσίες εισιτηρίων, άμεσα ή μέσω τρίτων υπεύθυνων επεξεργασίας/παρόχων, μας παρέχετε πληροφορίες μέσω φόρμας ιστού ή στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών (συμπεριλαμβανομένων των κληρώσεων δώρων), ενημερώνετε ή προσθέτετε πληροφορίες στο λογαριασμό σας, συμμετέχετε σε συνομιλία ομάδας κοινότητας ή όταν επικοινωνείτε με άλλους τρόπους μαζί μας.

Για ορισμένα εξ αυτών των προσωπικών στοιχείων, όπως κάποιο στοιχείο εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση των Υπηρεσιών ή η διεκπεραίωση μιας συναλλαγής, απαιτείται η καταχώρισή τους στη "Σύμβαση χρήστη" (η οποία ορίζεται ως η Σύμβαση χρήστη ή οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες στις οποίες αποκτά πρόσβαση ένας χρήστης). Η παροχή άλλων προσωπικών στοιχείων είναι εθελοντική, αλλά ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από άλλες πηγές, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή εγγράφεστε για να αποκτήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα μας

 • Στοιχεία που εξακριβώνουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομα σας, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email, πληροφορίες εταιρικού πωλητή ή αριθμός φορολογικού μητρώου, όταν εγγράφεστε για να αποκτήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα μας
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη δημιουργία προφίλ στο StubHub, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μια εικόνα προφίλ και πρόσβαση στη φωτογραφική σας μηχανή ή/και στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών (εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας), εκδηλώσεις στις οποίες θα παρευρεθείτε ή έχετε παρευρεθεί βάσει των αγορών σας στο StubHub ("Η Δραστηριότητα μου"), τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, τις εκπομπές, τις ομάδες, τους χώρους εκδηλώσεων, τα είδη ή άλλα ενδιαφέροντα που σχετίζονται με εκδηλώσεις βάσει της σαρωμένης μουσικής βιβλιοθήκης σας (εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας) και οτιδήποτε προσδιορίζετε ως αγαπημένο στο StubHub (συλλογικά, τα "Αγαπημένα" σας), το ιστορικό προβολής StubHub για εκδηλώσεις ή καλλιτέχνες, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας βάσει των επαφών στον κατάλογο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας (εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας) και τη λίστα φίλων σας σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο λογαριασμό κοινωνικών δικτύων.
 • Πληροφορίες αγοράς ή πώλησης που παρέχετε κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής ή άλλο περιεχόμενο που βασίζεται σε συναλλαγές και δημιουργείται ή συνδέεται με το λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της συναλλαγής στην οποία εμπλέκεστε
 • Άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται ή σχετίζεται με το λογαριασμό σας (όπως προβολή εισιτηρίων ή προσπάθεια ολοκλήρωσης αγοράς)
 • Οικονομικές πληροφορίες (όπως στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής κάρτας, λογαριασμού PayPal ή τραπεζικού λογαριασμού) που σχετίζονται με μια συναλλαγή.
 • Τα ταχυδρομικά στοιχεία, οι πληροφορίες αποστολής, χρέωσης και άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αγορά ή την αποστολή ενός είδους, καθώς επίσης και, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω ενός εκ των προγραμμάτων μας, πληροφορίες που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό (όπως ΑΦΜ ή άλλοι αριθμοί εξακρίβωσης ταυτότητας) και σχετικές πληροφορίες ταχυδρομικής αποστολής (όπως αριθμοί παρακολούθησης και ενημερώσεις παρακολούθησης)
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να καταχωρίσετε ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα και αγαπημένα
 • Ενδέχεται επίσης να δηλώσετε άλλα στοιχεία μέσω φόρμας ιστού, ενημερώνοντας ή προσθέτοντας στοιχεία στο λογαριασμό σας, μέσω συμμετοχής στις συζητήσεις κοινότητας, συνομιλίες, επίλυση διαφορών ή υπηρεσίες παραπομπής.
 • Καταγραφές τηλεφωνικών επικοινωνιών, υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί συγκατάθεση για καταγραφή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 • Πρόσθετα στοιχεία που είμαστε υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι βάσει των ισχυόντων εθνικών νόμων να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προκειμένου να ελέγξουμε ή να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας ή να επαληθεύσουμε τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή εγγράφεστε για να αποκτήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα μας

 • Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις Υπηρεσίες μας, τις διαφημιστικές προτιμήσεις σας και τις επικοινωνίες σας μαζί μας. Πρόκειται για πληροφορίες που λαμβάνουμε από συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Αναγνωριστικό συσκευής ή μοναδικό αναγνωριστικό, τύπος συσκευής, αναγνωριστικό για σκοπούς διαφήμισης, μοναδικό διακριτικό συσκευής
 • Πληροφορίες τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας από την κινητή συσκευή σας. Λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες κινητές συσκευές σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ή να απενεργοποιείτε τη χρήση υπηρεσιών τοποθεσίας μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή της κινητής συσκευής σας, από το μενού ρυθμίσεων της συσκευής
 • Πληροφορίες υπολογιστή και σύνδεσης, όπως στατιστικά στοιχεία για τις προβολές σελίδας σας, την κίνηση προς και από άλλους ιστότοπους, τη διεύθυνση URL παραπομπής, τα δεδομένα διαφημίσεων, τη διεύθυνση IP σας, το ιστορικό περιήγησής σας και τις πληροφορίες αρχείου καταγραφής web

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookie και παρόμοιες τεχνολογίες

 • Χρησιμοποιούμε cookie, web beacon, μοναδικά αναγνωριστικά και παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που προβάλλετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που εκτελείτε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή στο περιεχόμενο διαφημίσεων ή email
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση αυτών των τεχνολογιών από εμάς και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην ενότητα Cookie, web beacon και παρόμοιες τεχνολογίες (εναλλακτικά αναφερόμενη ως Πολιτική Cookie).

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από άλλες πηγές

 • Συμπληρώνουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε με άμεσο τρόπο με πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτα μέρη και τις προσθέτουμε στα στοιχεία του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δημογραφικά και άλλα στοιχεία που είναι δημοσίως διαθέσιμα σε μια εκάστοτε δικαιοδοσία, πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πιστοληπτικού ελέγχου και στοιχεία από γραφεία πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως επιτρέπεται βάσει ισχυόντων εθνικών νόμων
 • Σας επιτρέπουμε να κοινοποιείτε πληροφορίες σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή να χρησιμοποιείτε ιστότοπους κοινωνικών μέσων για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας ή για να συνδέσετε το λογαριασμό σας με τους αντίστοιχους ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Οι εν λόγω ιστότοποι κοινωνικών μέσων ενδέχεται να μας εκχωρήσουν αυτόματη πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά στοιχεία που διατηρούν σχετικά με το πρόσωπό σας (π.χ. το περιεχόμενο που προβάλλετε, το περιεχόμενο που σας αρέσει και πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που σας έχουν προβληθεί ή στις οποίες έχετε κάνει κλικ κ.λπ.). Εάν μας εκχωρήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο με περιεχόμενο βίντεο, αποδέχεστε ότι μπορούμε να κοινοποιούμε τις προβολές βίντεο ή να αποκτούμε πληροφορίες σχετικά με τις προβολές βίντεο από ιστότοπους κοινωνικών μέσων τρίτων μερών για τουλάχιστον δύο έτη ή μέχρι να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση ή τη σύνδεση από τον ιστότοπο κοινωνικών μέσων. Εσείς ελέγχετε τα προσωπικά στοιχεία στα οποία μας επιτρέπετε να έχουμε πρόσβαση μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στον εκάστοτε ιστότοπο κοινωνικών μέσων και των δικαιωμάτων που μας παραχωρείτε όταν μας παρέχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούνται στον σχετικό ιστότοπο κοινωνικών μέσων αναφορικά με το πρόσωπό σας. Συσχετίζοντας έναν διαχειριζόμενο από ιστότοπο κοινωνικών μέσων λογαριασμό με το λογαριασμό σας και εξουσιοδοτώντας μας ώστε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, αποδέχεστε ότι μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχονται από αυτούς τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων, σύμφωνα με την παρούσα επισήμανση απορρήτου. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσθήκες ή άλλες τεχνολογίες από διάφορους ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που παρέχεται μέσω προσθήκης κοινωνικών μέσων, δημιουργείτε εκούσια σύνδεση με τον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικών μέσων
 • Εάν μας δώσετε προσωπικά στοιχεία για κάποιον άλλο χρήστη, θα πρέπει να το κάνετε μόνο με τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου. Συμφωνείτε να τον ειδοποιήσετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με την επισήμανση απορρήτου

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στους ιστότοπούς μας, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό σας και τις Υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε υπηρεσίες Εξυπηρέτησης πελατών, να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες διαφημίσεις και μάρκετινγκ, καθώς και για να ανιχνεύουμε, να αποτρέπουμε, να εξουδετερώνουμε και να διερευνούμε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς για ένα φάσμα ποικίλλων επιχειρηματικών σκοπών και βάσει διάφορων νομικών βάσεων επεξεργασίας. Ακολουθεί μια σύνοψη του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας, καθώς και οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιούμε αυτήν την επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική υποχρέωσή μας απέναντί σας και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας, να προστατεύουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή όπως ενδεχομένως απαιτηθεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτούς τους λόγους περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Για να παρέχουμε επεξεργασία πληρωμών και διαχείριση λογαριασμών, για να λειτουργούμε, να μετράμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, να διατηρούμε ασφαλείς και λειτουργικές τις Υπηρεσίες μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστότοπων ώστε να συμπεριλαμβάνονται είδη και υπηρεσίες που ενδεχομένως θα σας ενδιαφέρουν σε απόκριση των ενεργειών που πραγματοποιείτε
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό σας, για να αντιμετωπίζουμε προβλήματα του λογαριασμού σας, να επιλύουμε διενέξεις, να συλλέγουμε οφειλόμενες χρεώσεις ή οφειλόμενα ποσά ή άλλως απαιτούμενες χρεώσεις ή ποσά για την παροχή υπηρεσιών Εξυπηρέτησης πελατών
  • Κατά την επικοινωνία μας μαζί σας για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, SMS/μηνυμάτων κειμένου, συμβατικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεων push κινητού τηλεφώνου
  • Κατά την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω τηλεφώνου, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες ή προ-ηχογραφημένες κλήσεις και μηνύματα κειμένου, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση χρήστη και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων
 • Για την παροχή άλλων υπηρεσιών που ζητήθηκαν από εσάς, με τον τρόπο που περιγράφεται κατά τη συλλογή πληροφοριών.
 • Χρησιμοποιούμε γενικές πληροφορίες τοποθεσίας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας (όπως διαφημίσεις, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο)
 • Για να προλαμβάνουμε, να ανιχνεύουμε, να εξουδετερώνουμε και να διερευνούμε αναφορές απάτης, παραβιάσεις ασφάλειας ή άλλες δυνητικά απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες ή/και άλλως να συμμορφωνόμαστε με κανονιστικές απαιτήσεις
 • Για να επιβάλλουμε την εφαρμογή της Σύμβαση χρήστη, την παρούσα επισήμανση απορρήτου ή άλλες πολιτικές

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας προς επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας, όταν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας δεν θίγονται από τα εν λόγω συμφέροντα. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ελέγχους για τη στάθμιση των συμφερόντων μας με τα δικαιώματά σας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 • Προσαρμογή, μέτρηση, βελτίωση των Υπηρεσιών μας και ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών
 • Προσαρμογή, μέτρηση και βελτίωση του περιεχομένου και των διαφημίσεών μας βάσει των προτιμήσεών σας για την προσαρμογή των διαφημίσεων
 • Επικοινωνία μαζί σας μέσω email ή συμβατικού ταχυδρομείου για προσφορά κουπονιών, εκπτώσεων και ειδικών προωθήσεων, σφυγμομέτρηση των απόψεών σας μέσω ερευνών ή ερωτηματολογίων και ενημέρωσή σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, όπως προβλέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα δημόσιας τάξης ή άλλα τρέχοντα γεγονότα, ως προς την ικανότητα της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις επικοινωνίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενυπόγραφο αίτημα, επιστολή, κάλεσμα ή άλλου είδους εκστρατείες που σχετίζονται με ζητήματα δημόσιας τάξης.
 • Προβολή στοχευμένου μάρκετινγκ, παροχή ενημερώσεων υπηρεσιών και προωθητικών προσφορών βάσει των προτιμήσεων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει
 • Μέτρηση της απόδοσης των καμπανιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (π.χ. αναλύοντας τα ποσοστά ανοίγματος και κλικ)
 • Μέτρηση απόδοσης ενός πωλητή
 • Παρακολούθηση και βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών στον ιστότοπό μας και στις εφαρμογές για κινητά

Με τη συγκατάθεσή σας, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας:

 • Για να σας παρέχουμε υλικό μάρκετινγκ, ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις για τιμή εισιτηρίου βάσει των προτιμήσεών σας μέσω τηλεφωνικής κλήσης, email, SMS ή κειμένου
 • Για να σας παρέχουμε υλικό μάρκετινγκ από άλλα μέλη της εταιρικής οικογένειας eBay Inc.
 • Για να σας παρέχουμε υλικό μάρκετινγκ από τρίτα μέρη.
 • Για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων
 • Για να χρησιμοποιούμε γεω-εντοπισμό ακριβείας, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας
 • Για να χρησιμοποιούμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία σας, ώστε να διευκολύνονται οι συναλλαγές ορισμένων κατηγοριών

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες που θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ. Δεν θα λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για λογαριασμό σας, οι οποίες θα μπορούσαν να σας επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό, παρά μόνο εάν αυτή η απόφαση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης, έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται διά νόμου να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω τεχνολογία.

Οι επιλογές σας σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Έχετε επιλογές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας στείλουμε πληροφορίες μάρκετινγκ, για το πώς σας παρέχουμε προσαρμοσμένες και σχετικές διαφημίσεις και για το εάν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας.

Προτιμήσεις επικοινωνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας email από το μενού Ο λογαριασμός μου.

Μάρκετινγκ

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο email που λάβατε, να αλλάξετε τις Προτιμήσεις ειδοποιήσεων από το μενού Ο λογαριασμός μου, να υποδείξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην άμεση επικοινωνία από εμάς ή να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι δεν πωλούμε, δεν ενοικιάζουμε ή άλλως αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Διαφήμιση

Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στα προγράμματα προσαρμογής διαφημίσεων, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην εκάστοτε διαφήμιση ή μέσω των προγραμμάτων που αναφέρονται στην ενότητα Cookie, web beacon και παρόμοιες τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα της εξαίρεσης θα είναι να σταματήσει η προσαρμοσμένη διαφήμιση, αλλά θα εξακολουθεί να επιτρέπεται η συλλογή προσωπικών στοιχείων όπως άλλως περιγράφεται στην παρούσα επισήμανση απορρήτου. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να παρακολουθούν ή να συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία στους ιστότοπούς μας για δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αυτόματη προσθήκη φίλων

Εάν επιλέξετε να συγχρονίσετε το προφίλ σας στο Facebook ή/και τον κατάλογο διευθύνσεών σας με το λογαριασμό σας StubHub, θα βλέπετε αυτόματα τις δραστηριότητες των φίλων σας (π.χ., εάν παραβρέθηκαν ή θα παραβρεθούν σε κάποια εκδήλωση) και τα Αγαπημένα τους στη ροή "Η δραστηριότητά μου" και αντίστροφα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης προσθήκης φίλων και τις προτιμήσεις κοινής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής κοινής χρήσης ή μη ορισμένων στοιχείων στη ροή "Η δραστηριότητά μου") από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Παραμονή σε σύνδεση

Όταν συνδέεστε στο λογαριασμό που διατηρείτε στις Υπηρεσίες μας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, σας προτείνουμε να μην επιλέξετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του υπολογιστή/προγράμματος περιήγησης στο οποίο έχετε συνδεθεί θα μπορεί να προβάλλει και να αποκτά πρόσβαση στα περισσότερα τμήματα του λογαριασμού σας και να πραγματοποιεί ορισμένες συγκεκριμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου σύνδεσης, χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση. Στις συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες λογαριασμού που εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης αυτού του υπολογιστή/προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να πραγματοποιήσετε συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 • Προβολή είδους
 • Ολοκλήρωση αγοράς ή προσθήκη ειδών στο καλάθι σας
 • Προσθήκη αγαπημένων
 • Προβολή της σελίδας Ο λογαριασμός μου
 • Προβολή ή επεξεργασία λεπτομερειών παραγγελίας
 • Προβολή της σελίδας προφίλ ή πληροφοριών σχετικά με τους φίλους σας
 • Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μετά από την πώληση

Αν επιχειρήσετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, το όνομα χρήστη, να ενημερώσετε τυχόν άλλα στοιχεία του λογαριασμού ή αν επιχειρήσετε άλλη δραστηριότητα λογαριασμού πέραν όσων αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Κατά κανόνα, μπορείτε να τερματίζετε την περίοδο σύνδεσής σας είτε πραγματοποιώντας αποσύνδεση είτε κάνοντας εκκαθάριση στα cookie σας. Αν έχετε ενεργοποιήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησης, το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης μπορεί επίσης να τερματίσει την περίοδο σύνδεσής σας. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε ή/και να εκκαθαρίσετε τα cookie σας όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας, για να προστατεύσετε το λογαριασμό και τα προσωπικά στοιχεία σας.

Τρόποι πρόσβασης, ελέγχου και διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων σας

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, υποβολή αιτήματος διαγραφής ή υποβολή αιτήματος περιορισμού της από μέρους μας χρήσης των προσωπικών στοιχείων σας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή και ενημερωμένα.

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά στοιχεία διατηρούμε για εσάς
 • Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων σας σε δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη μορφή και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Μπορούμε επίσης να παράσχουμε αυτό το αντίγραφο και σε άλλες εταιρείες
 • Εάν τα προσωπικά στοιχεία σας είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα ενημερώσουμε
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας
 • Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο χρήσης των προσωπικών στοιχείων σας. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών στοιχείων σας

Μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε και να αλλάξετε τα περισσότερα από τα προσωπικά σας στοιχεία, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Ενημερώστε αμέσως τα προσωπικά σας στοιχεία εάν αλλάξουν ή είναι ανακριβή. Λάβετε υπόψη ότι αφού πραγματοποιήσετε μια δημόσια ανάρτηση, ενδέχεται να μην μπορείτε να την αλλάξετε ή να την καταργήσετε.

Θα τηρήσουμε κάθε θεσπισμένο δικαίωμά σας για την πρόσβαση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Για να ζητήσετε πρόσβαση και να μάθετε εάν ισχύουν τυχόν χρεώσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους, επικοινωνήστε μαζί μας ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω. Στις περιπτώσεις που έχετε θεσμοθετημένο δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών στοιχείων σας, εξακολουθούμε να έχουμε το δικαίωμα άρνησης πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής των προσωπικών στοιχείων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Εάν ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία ορισμένων ή όλων των προσωπικών στοιχείων σας ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου αυτό ισχύει) για την από μέρους μας χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων για τους άλλους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα επισήμανση απορρήτου, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε όλες τις Υπηρεσίες και την υποστήριξη πελατών που προσφέρονται στους χρήστες μας και εξουσιοδοτούνται βάσει της παρούσας επισήμανσης απορρήτου και της Σύμβασης χρήστη.

Κατόπιν αιτήματός σας, θα κλείσουμε το λογαριασμό σας και θα καταργήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό, βάσει της δραστηριότητας του λογαριασμού σας και σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Πώς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε άλλα μέλη της εταιρικής οικογένειας eBay Inc. ή σε τρίτα μέρη. Αυτή η αποκάλυψη ενδέχεται να απαιτείται για να σας παρέχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας, για να επιβάλουμε την εφαρμογή της Σύμβασης χρήστη, για να διευκολύνουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και διαφήμισης ή για να αποτρέψουμε, να ανιχνεύσουμε, να εξουδετερώσουμε και να διερευνήσουμε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας. Προσπαθούμε να διατηρούμε στο ελάχιστο την ποσότητα των προσωπικών στοιχείων που αποκαλύπτουμε σε ό,τι είναι άμεσα σχετικό και απαραίτητο για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Δεν πωλούμε, δεν ενοικιάζουμε ή άλλως αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία σας στα ακόλουθα μέρη για τους ακόλουθους σκοπούς:

Μέλη της εταιρικής οικογένειας eBay Inc., βάσει των εταιρικών έννομων συμφερόντων μας, τα οποία ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν:

 • Για να παρέχουν κοινό περιεχόμενο και υπηρεσίες (όπως εγγραφή, συναλλαγές και υποστήριξη πελατών)
 • Για να βοηθήσουν στην ανίχνευση, τη διερεύνηση, την εξουδετέρωση και την αποτροπή δυνητικώς δόλιων και παράνομων πράξεων, παραβιάσεων της Σύμβασης χρήστη και παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων
 • Για να σας παρέχουν προσαρμοσμένες διαφημίσεις
 • Για να βελτιώνουν τα προϊόντα, τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις επικοινωνίες μάρκετινγκ
 • Τα μέλη της εταιρικής μας οικογένειας eBay Inc. θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία σας για να σας στείλουν επικοινωνίες μάρκετινγκ μόνο εάν έχετε συναινέσει για τη λήψη ανάλογων επικοινωνιών από αυτά ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο

Επιχειρηματικοί εταίροι του StubHub

 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα δεδομένα εξακρίβωσης ταυτότητας και άλλα προσωπικά στοιχεία σχετικά με τη συναλλαγή σας, στα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα, σε επιχειρηματικούς εταίρους, όταν η εν λόγω αποκάλυψη κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσει το StubHub να σας προσφέρει τις Υπηρεσίες ή για να είστε εσείς σε θέση να τις χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τέτοιου είδους στοιχεία σε συνεργαζόμενες ομάδες, χώρους εκδηλώσεων, καλλιτέχνες, διοικήσεις πρωταθλημάτων ή άλλα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην εκδήλωση για την οποία πουλάτε ή αγοράζετε ένα εισιτήριο
 • Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε επιχειρηματικούς εταίρους που τα ζητούν, προκειμένου να σας παρέχουν καλύτερη εμπειρία κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή των υπηρεσιών του επιχειρηματικού εταίρου (συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ανεξάρτητων σκοπών μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου)

Πάροχοι υπηρεσιών και συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως εξής:

 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, τις υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, μας βοηθούν να παρέχουμε προσαρμοσμένες διαφημίσεις, μας βοηθούν στην πρόληψη, την ανίχνευση, την εξουδετέρωση και τη διερεύνηση δυνητικώς παράνομων πράξεων, παραβάσεων της Σύμβασης χρήστη, απατών ή/και παραβιάσεων ασφαλείας, είσπραξης χρεών, προγράμματα συνεργατών και ανταμοιβών, πιστωτικών καρτών κοινής επωνυμίας και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε χρηματοοικονομικά προϊόντα, για να μπορούν να παρέχουν κοινό περιεχόμενο και υπηρεσίες (όπως εγγραφή, συναλλαγές και υποστήριξη πελατών). Αυτά τα τρίτα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία σας για να σας στέλνουν επικοινωνίες μάρκετινγκ, μόνο εφόσον έχετε ζητήσει τις υπηρεσίες τους
 • Τρίτοι πάροχοι αποστολής (π.χ., DHL, UPS, USPS κ.λπ.) στους οποίους κοινοποιούμε τη διεύθυνση παράδοσης, τα στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες παρακολούθησης αποστολής, για σκοπούς διευκόλυνσης της παράδοσης των αγορασμένων ειδών και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με την παράδοση
 • Τρίτοι πάροχοι ιστότοπων, εφαρμογών, υπηρεσιών και εργαλείων με τα οποία συνεργαζόμαστε, για να μπορούν να δημοσιεύσουν ή να διαφημίσουν τις καταχωρίσεις σας και το περιεχόμενό τους στους ιστότοπούς σας ή τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία τους. Αν μεταφέρουμε προσωπικά στοιχεία μαζί με το περιεχόμενο των καταχωρίσεών σας σε τρίτους παρόχους, αυτό θα γίνει αποκλειστικά βάσει συμφωνίας η οποία περιορίζει τη χρήση από μέρους του τρίτου παρόχου για τα σχετικά προσωπικά στοιχεία στην απαραίτητη επεξεργασία για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσής τους απέναντί μας, υποχρεώνοντας τον τρίτο πάροχο να λάβει μέτρα ασφαλείας για τα εν λόγω δεδομένα. Δεν επιτρέπεται στους τρίτους παρόχους να πωλούν, να μισθώνουν ή καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταφέρουν τα προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταχωρίσεις σας σε τρίτους

Αρχές επιβολής του νόμου, δικαστικές διαδικασίες και όπως προβλέπεται από το νόμο

 • Για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις μας, για επιβολή της εφαρμογής της Σύμβασης χρήστη, για απόκριση σε ισχυρισμούς ότι κάποια καταχώριση ή άλλο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ή για προστασία δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή ασφάλειας οποιουδήποτε προσώπου
 • Σε αρχές επιβολής του νόμου ή κρατικούς φορείς ή εξουσιοδοτημένους τρίτους, σε απόκριση για επαληθευμένο αίτημα ή νομική διαδικασία που σχετίζεται με ποινική έρευνα ή φερόμενη ή πιθανολογούμενη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εκθέτει εμάς, εσάς ή οποιονδήποτε άλλο εκ των χρηστών μας σε νομική ευθύνη. Θα αποκαλύπτουμε μόνο τα στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι σχετικά με την έρευνα ή τη διερεύνηση, όπως όνομα, πόλη, πολιτεία, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, ιστορικό αναγνωριστικού χρήστη, διεύθυνση IP, καταγγελίες απάτης και ιστορικό καταχωρίσεων, πωλήσεων και αγορών
 • Σε εταιρείες ή γραφεία πιστοληπτικής αξιολόγησης όπως προβλέπεται από το νόμο (π.χ. πληροφορίες σχετικά με καθυστερημένες ή μη εκπληρωμένες πληρωμές ή άλλες αθετήσεις υποχρεώσεων στο λογαριασμό σας, οι οποίες ενδέχεται να αντικατοπτρίζονται στην πιστωτική σας έκθεση ή φάκελο)
 • Σε τρίτους που εμπλέκονται σε δικαστική διαδικασία, αν μας επιδώσουν κλήτευση, δικαστική απόφαση ή κατ 'ουσίαν παρόμοια νομική βάση, ή εάν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη πληροφοριών είναι απαραίτητη για την πρόληψη επικείμενης σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή για την αναφορά ενδεχομένως πιθανολογούμενης παράνομης δραστηριότητας
 • Σε τρίτους ως απόκριση σε έννομη και επαληθευμένη νομική καταγγελία

Άλλοι χρήστες StubHub βάσει εξουσιοδότησης από εσάς ή της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών μας

 • Όταν απαιτείται, οι πωλητές ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες για εσάς, οι οποίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, για να παρασχεθούν υπηρεσίες παραλαβής από ταμείο ή για να διασφαλιστεί η πρόσβασή σας στο χώρο της εκδήλωσης, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης ή άλλες πληροφορίες. Οι αγοραστές ενδέχεται να δουν πληροφορίες σχετικά με τον πωλητή σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία υπό μορφή διεύθυνσης επιστροφής στην αποστολή εισιτηρίου
 • Ο έτερος χρήστης που λαμβάνει στοιχεία σας επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, παρά μόνο εάν έχετε συναινέσει στη λήψη υλικού μάρκετινγκ από αυτόν
 • Η επικοινωνία με χρήστες αποστέλλοντας ανεπιθύμητα ή απειλητικά μηνύματα αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης χρήστη.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία σας στο PayPal Inc. και την εταιρική οικογένειά του

 • Για την πρόληψη, την ανίχνευση, την εξουδετέρωση και τη διερεύνηση δυνητικώς παράνομων πράξεων, απατών ή/και παραβιάσεων ασφαλείας και για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησής σας σε περίπτωση που έχουν ανιχνευτεί δόλιες δραστηριότητες στο λογαριασμό σας StubHub ή PayPal
 • Για την παροχή υπηρεσιών πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας για εξυπηρέτηση του λογαριασμού σας ή για την επίλυση διαφορών (π.χ. διαφορές για χρεώσεις ή συναλλαγές)
 • Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας καρτών πληρωμής, όταν πληρώνετε στις Υπηρεσίες μας με κάρτα πληρωμής και χρησιμοποιούμε το PayPal για την επεξεργασία της πληρωμής σας
 • Για τη διευκόλυνση της αποστολής και σχετικών υπηρεσιών, για αγορές που κάνατε χρησιμοποιώντας το PayPal

Αλλαγή ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση συγχώνευσης με ή εξαγοράς από άλλη εταιρεία, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε αυτήν, σύμφωνα με τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα απαιτήσουμε από τη νέα συνδυαστική οντότητα να ακολουθήσει την παρούσα επισήμανση απορρήτου ως προς τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν πρόκειται να μεταχειριστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για οποιονδήποτε σκοπό που δεν καλύπτεται στην παρούσα επισήμανση απορρήτου, θα λάβετε προηγούμενη ειδοποίηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για τους νέους σκοπούς.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή για άλλους ζωτικούς σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των πολιτικών μας.

Τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα διατήρησης προσωπικών στοιχείων τεκμηριώνονται. Το χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών στοιχείων μπορεί να διαφέρει σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με το είδος των Υπηρεσιών που παρέχουμε και τις νομικές υποχρεώσεις μας. Οι παρακάτω παράγοντες συνήθως καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα χρονικά διαστήματα διατήρησης:

 • Για πόσο χρονικό διάστημα απαιτούνται τα προσωπικά στοιχεία για την παροχή των Υπηρεσιών μας; Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται παράμετροι όπως η διατήρηση και η βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων μας, η διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων μας και η τήρηση κατάλληλων επιχειρηματικών και οικονομικών αρχείων. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας που διαμορφώνει τη βάση για τα περισσότερα χρονικά διαστήματα διατήρησης δεδομένων
 • Τα προσωπικά στοιχεία είναι ευαίσθητα; Αν ναι, τότε σε γενικές γραμμές κρίνεται κατάλληλο ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα διατήρησης
 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης; Αν ναι, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας
 • Έχουμε νομική, συμβατική ή παρόμοια υποχρέωση για τη διατήρηση των προσωπικών στοιχείων σας; Για παράδειγμα, νόμοι περί υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων στη σχετική δικαιοδοσία, κρατικές εντολές για διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με έρευνα ή προσωπικά στοιχεία που διατηρούνται για δικαστικούς σκοπούς

Όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων, θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων.

Cookie και παρόμοιες τεχνολογίες

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές, τα εργαλεία ή τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μας, εμείς ή οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, ώστε να σας παρέχουμε μια καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία, αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη Δήλωση cookie χρήστη.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας χρησιμοποιώντας τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση των κινδύνων απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινοποίησης και τροποποίησης. Ορισμένες από τις διασφαλίσεις που χρησιμοποιούμε είναι τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση δεδομένων, έλεγχοι φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και έλεγχοι εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να παραμένετε ασφαλείς όταν πραγματοποιείτε αγορές και πωλήσεις online ή για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με το λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο ασφαλείας.

Καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου

Έχουμε καθιερώσει ένα σύνολο καθολικών προτύπων προστασίας απορρήτου για όλες τις εταιρείες eBay Inc. που είναι γνωστό ως "Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες" (BCR). Αποτελούν τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας και να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας περί προστασίας απορρήτου στους κόλπους της εταιρικής οικογένειας eBay Inc.. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες BCR και τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου στο Κέντρο προστασίας απορρήτου του eBay.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, υπεύθυνος για τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη, τη διατήρηση και την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου, την παρούσα επισήμανση απορρήτου, καθώς και τυχόν ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις Υπηρεσίες έχει ως εξής:

 • Εάν διαμένετε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σας είναι το StubHub, Inc. (συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής της Last Minute Transactions Inc. (φορέας εκμετάλλευσης των Υπηρεσιών τελευταίας στιγμής)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105
 • Εάν κατοικείτε εντός του Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η StubHub Canada Ltd., 500 King Street West, Suite 200, Τορόντο, Οντάριο M5V1L9, Καναδάς.
 • Εάν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σας είναι το StubHub (UK) Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW
 • Εάν διαμένετε οπουδήποτε αλλού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σας είναι το Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48001 Bilbao, Vizcaya, Spain

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη, τη διατήρηση και την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου, την παρούσα επισήμανση απορρήτου, καθώς και τυχόν ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να μεταφέρει δεδομένα σε άλλα μέλη της εταιρικής οικογένειας eBay Inc. που έχουν υπογράψει τους BCR, όπως περιγράφεται στην παρούσα επισήμανση απορρήτου.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε και να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους διακομιστές μας στις Η.Π.Α. και σε άλλα μέρη του κόσμου όπου βρίσκονται τα κέντρα δεδομένων μας. Εάν βρίσκεστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το StubHub έχει υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μέτρα προφύλαξης επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της παρακάτω ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας.

Όπου έχουμε νομική υποχρέωση να συμμορφωθούμε αναλόγως, έχουμε διορίσει υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα προστασίας απορρήτου σε καθέναν από τους αντίστοιχους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε ΥΠΔ χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της παρακάτω ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας στην παρούσα επισήμανση απορρήτου.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες περί απορρήτου

Στην παρούσα ενότητα παραθέτονται ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες απορρήτου σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τι συμβαίνει όταν κοινοποιείτε τα προσωπικά στοιχεία σας στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας;

Άλλοι χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που κοινοποιείτε στο StubHub, όπως περιγράφεται παραπάνω στην Αυτόματη προσθήκη φίλων, ή όπως κρίνεται απαραίτητο και κατάλληλο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα "Πώς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας".

Οι ευθύνες σας για τις πληροφορίες συναλλαγής που λαμβάνετε μέσω του StubHub

Για ορισμένες συναλλαγές, ενδέχεται να σας δώσουμε τα προσωπικά στοιχεία του έτερου χρήστη (όπως όνομα, διεύθυνση email, στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα συναλλαγής) για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή για να επιτραπεί η είσοδος σε έναν χώρο εκδήλωσης. Λειτουργώντας ανεξάρτητα από εμάς, είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα εν λόγω δεδομένα και σας συνιστούμε να ενημερώσετε τον έτερο χρήστη σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζετε, καθώς και να σεβαστείτε το απόρρητό του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και να δώσετε στον έτερο χρήστη τη δυνατότητα να καταργηθεί από τη βάση δεδομένων σας, καθώς και να ελέγξει τα στοιχεία που έχετε συλλέξει για αυτόν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία στα οποία έχετε πρόσβαση μόνο για σκοπούς σχετικούς με συναλλαγές του StubHub ή για άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του StubHub, καθώς και για σκοπούς στους οποίους έχει συναινέσει ρητά ο χρήστης στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων άλλων χρηστών στα οποία έχετε πρόσβαση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση της Σύμβασης χρήστη.

Ανεπιθύμητα ή απειλητικά email

Η κατάχρηση των Υπηρεσιών μας δεν θα γίνει ανεκτή. Δεν έχετε δικαίωμα να προσθέτετε άλλους χρήστες στη λίστα αλληλογραφίας σας (ηλεκτρονική ή ταχυδρομική), να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα κειμένου για εμπορικούς σκοπούς, ακόμα και αν αυτός ο χρήστης αγόρασε κάτι από εσάς, εκτός εάν ο χρήστης έδωσε τη ρητή συγκατάθεσή του. Η αποστολή ανεπιθύμητων ή απειλητικών email αντιβαίνει στη Σύμβαση χρήστη. Για να αναφέρετε ανεπιθύμητα email που σχετίζονται με το StubHub, προωθήστε το email στη διεύθυνση safety@stubhub.com.

Εργαλεία επικοινωνίας

Ενδέχεται να σαρώσουμε αυτόματα τα μηνύματα και να πραγματοποιήσουμε έλεγχο για ανεπιθύμητο περιεχόμενο, ιούς, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες, παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο ή παραβιάσεις της Σύμβασης χρήστη, της παρούσας επισήμανσης απορρήτου ή άλλων πολιτικών μας.

Απόρρητο παιδιών

Οι ιστότοποί μας απευθύνονται σε γενικό κοινό και δεν προορίζονται για παιδιά. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από χρήστες που κρίνεται ότι είναι παιδιά, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς νόμους.

Πρακτικές απορρήτου τρίτων

Η παρούσα επισήμανση απορρήτου αφορά μόνο την από μέρους μας χρήση και τον χειρισμό προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε από εσάς σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας. Αν αποκαλύψετε τα στοιχεία σας σε τρίτο μέρος ή επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο μέσω συνδέσμου από τις Υπηρεσίες μας, θα ισχύουν οι δικές του επισημάνσεις και πρακτικές απορρήτου για τυχόν προσωπικά στοιχεία που θα του παρέχετε ή θα συλλέξει από εσάς.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία του απορρήτου ή την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας αφού τα παράσχετε σε τρίτο μέρος και συνιστούμε να αξιολογήσετε τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας του εμπορικού εταίρου σας προτού πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή και επιλέξετε να κοινοποιήσετε τα στοιχεία σας. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν τα τρίτα μέρη στα οποία αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία είναι άτομα που υποβάλουν προσφορά, αγοραστές ή πωλητές στον ιστότοπό μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε κάποια απορία ή καταγγελία σχετικά με την παρούσα επισήμανση απορρήτου, τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου ή τις πρακτικές χειρισμού πληροφοριών, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς με το Τμήμα Παγκόσμιας Προστασίας Απορρήτου στη διεύθυνση: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Μπορείτε επίσης να στείλετε email στην ομάδα Παγκόσμιας Προστασίας Απορρήτου στη διεύθυνση privacy.office@ebay.com.

Επίσης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων στο Κέντρο προστασίας απορρήτου του eBay .

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων παραμένει αμετάβλητο.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες web. Εάν συνεχίσετε την περιήγηση, θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με Πολιτική cookies εδώ.